Nếu như bạn đang tò mò về KTcity Ads — 1 dịch vụ với từ KTcity nhưng không có nhiều thông tin. Thì bài viết này là câu trả lời.

Mình sẽ chia sẻ 1 cách dễ hiểu nhất về KTcity Ads: Bối cảnh, điểm mạnh & chi phí triển khai.

Bối cảnh ra đời của KTcity Ads

Quảng cáo được chạy khắp mọi nơi trên những nền tảng lớn: Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads,…

Nếu như bạn đang chạy quảng cáo, có thể nhiều lúc bạn khá hoang mang và “không chắc chắn” về nhiều thứ. Chẳng hạn như:

  • Không biết kế hoạch chạy quảng…


Anh Đình Tỉnh nghiên cứu SEO chuyên sâu từ năm 2013 đến nay.

Hiện anh ấy đang cung cấp dịch vụ SEO và đào tạo SEO cho các doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam.

Ở bài phỏng vấn này, mình sẽ đặt ra 1 số câu hỏi khá quan trọng mà người mới cần lưu tâm dành cho a Tỉnh. Và anh ấy sẽ trả lời đầy đủ, chi tiết.

Link Facebook của a Đình Tỉnh: https://www.facebook.com/TinhPrua

Anh có thể giải thích ngắn gọn về tiềm năng của SEO đối với những người đang phát triển website được…


Nếu để chọn 1 nền tảng làm blog tốt & có tính chất tùy biến nhanh nhất, bạn sẽ chọn CMS nào?

Mình sẽ chọn Wordpress & sẽ mãi giữ quan điểm này cho đến khi có 1 CMS nào khác có thể thay thế được nó.

Wordpress đã quá mạnh mẽ với hàng trăm ngàn plugins bổ trợ.

Vậy tại sao mình lại đi phát triển Publish? Mình muốn cạnh tranh mảng viết blog với Wordpress?

Mình không hề điên rồ như vậy 😅

Bài viết này sẽ giúp bạn biết vì sao mình sử dụng Publish song song…

Thế Khương

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store